PhDr. Zuzana Žárska

Psychologické poradenství

PhDr. Zuzana Žárská
Privátní psychologická poradna Chomutov
Tel. objednání: 777 95 94 95

Individuální nabídka

Poradna je vedená klinickou psycholožkou PhDr. Zuzanou Žárskou, která má v oboru mnohaletou praxi.

Poradenství z oblasti:

 • zdravotní, lékařské: psychiatrická, neurologická, rehabilit. diag., fyzická a psychická problematika
 • rodinné a sociální: pro dospělé i děti
 • pracovní: profesionální orientace, pracovní výkonnost a schopnosti aj.

Služby pro firmy a instituce:

 • odborná vyšetření vhodnosti pracovního zařazení
 • posouzení pracovních předpokladů a perspektivity zaměstnance
 • pracovní psychologické posudky

Terapeutické léčebné techniky a metody

Přednášky a kurzy:

 • zajištění přednášek a organizace kurzů (dle objednávky)

Nabídka pro firmy

 • Výběr zaměstnanců dle zadaných požadavků
 • Odborné psychologické konzultace pro Vaše zaměstnance
 • Pomoc při řešení problémových situací na bázi mezilidské komunikace
 • Motivování zaměstnanců k pracovní aktivitě a výkonnosti
 • Výběr kandidátů na pozice vrcholového vedení ve firmě
 • Řešení problematiky společnosti (např. snižování počtu zaměstnanců)
 • Zajišťování odborných a vzdělávacích kurzů, seminářů (i pro velké skupiny) dle požadavku
 • Zajišťování a nabídka různých forem péče o zaměstnance, organizace výjezdních zasedání a porad, kontaktů s obchodními partnery, služebních cest (doprava, ubytování aj. v ČR i zahraničí) dle Vašeho požadavku
 • Reklamní prezentace Vaší firmy, společnosti v souvislosti s výběrem vhodných pracovních sil

Vše na základě Vámi předloženého požadavku a dohody se zástupcem naší společnosti jsme schopni zajistit k Vaší plné spokojenosti.

Ceník služeb pro individuální zájemce

Poradenská činnost:

Jednorázová konzultace (za každých 45 min.) 600,- Kč
Terapeutická konzultace s prvovyšetřením (do 60 min.) 900,- Kč
Terapeutická sezení po první návštěvě (za každých 45 min.) 600,- Kč
Terapeutické techniky (hypnóza, relax. metody)
jedno sezení 800,- Kč
ucelený cyklus 6 sezení 3.600,- Kč
Manželské poradenství:
první konzultace (za každých 45 min./os.) 600,- Kč
další terapeutické sezení (za každých 45 min./pár) 800,- Kč

Diagnostická činnost:

Vyšetření intelektu (základní) 550,- Kč
Cílené psychologické vyšetření (osobnost, výkonnost apod.) 1.000,- Kč
Komplexní psychologické vyšetření 1.600,- Kč
Odborný psychologický posudek pro org., firmy aj. 2.200,- Kč
Psychologické odborné vyšetření cíleně zaměřené 2.500,- Kč
Vystavení odborné zprávy, posudku aj. 300 - 1.000,- Kč

Ceník služeb pro firmy a organizace

Vyšetření intelektu (čas. rozmezí: 1 hod.) 700,- Kč
Vyšetření cíleně orientované a rozbor struktury osobnosti, intelektu (čas. rozmezí: 1,5 – 3,5 hod.) 2.500,- Kč
Posouzení pracovní schopnosti, orientované obecně (čas. rozmezí: 1 – 1,5 hod.) 1.700,- Kč
Posouzení schopností, intelektu, rozbor osobnosti se spec. zaměřením na výkon určité funkce, profese apod. (čas. rozmezí: 2 – 5 hod.) 2.500 - 4.200,- Kč
Vystavení odborné zprávy, posudku aj. 300 - 1.000,- Kč
Expresní vyhodnocení vyšetření (do 24 hod.) + 50% zákl. ceny

Všechna vyšetření jsou založena na administraci:

 • Základní psychologické testové baterie
 • Verbálním psychologickém vyšetření přímého individuálního kontaktu
 • Cíleném testovém vyšetření
 • Anamnestickém vyšetření
 • Zpracování a vyhodnocení výsledků
 • Zpracování protokolu

Výše uvedené ceny nezahrnují DPH ve výši 19%.